lesuren & vakken

Hoe ziet een dag er uit op het OPDC Utrecht? Iedere lesdag is van 9.00 uur tot 15.15 uur, in het vierde leerjaar kan dit anders zijn door je vakkenpakket. Lesuren duren 45 minuten en er zijn dagelijks mentorlessen waar gewerkt wordt aan het functioneren van de klas. Tijdens elke les wordt gekeken naar jouw functioneren. Je krijgt te horen wat al goed gaat en wat nog niet. Dit doen we door middel van het werkpuntenfeedback formulier.

Elk leerjaar en niveau krijgt de vakken die daarbij horen. Omdat we de weg naar alle scholen willen openhouden, volg je zo lang mogelijk een breed vakkenpakket. Nederlands krijgt veel aandacht, we vinden lezen en tekstbegrip heel belangrijk. Taal is de sleutel naar succes! Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen via school een bestelformulier en bestellen zelf het boekenpakket, hier horen leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) meer over tijdens het kennismakingsgesprek. De kosten voor het pakket worden betaald door school. Het pakket, mits tijdig besteld, zal in de laatste weken van de zomervakantie thuis bezorgd worden. Als boeken kwijtraken, zijn deze kosten voor de ouders via een rekening van Iddink.

Net zoals op alle scholen maak je toetsen tijdens de lessen over de lesstof. Soms zijn er algemene toetsen om het niveau van de leerling te volgen, voorbeelden zijn de CITO en AMN toets. Om goede resultaten te halen voor de toetsen moet je je huiswerk maken en toetsen leren. Het is fijn als je ouder je hierbij ondersteunen. Als het thuis niet voldoende lukt, doe je dit op school tijdens huiswerkbegeleiding. Dit is een paar keer per week na lestijd.

Adres

OPDC Utrecht
Van Lieflandlaan 117
3571 AA Utrecht

Postbus 1597
3500 BN Utrecht

030-7537300
info@opdc-utrecht.nl

Magister

Tumult

Jong 030