ziek?

Als je vanwege ziekte of om een andere reden niet op school aanwezig kunt zijn, dan dienen je ouders dit, voordat de school begint, te melden. Dit kan telefonisch bij de receptie van het OPDC Utrecht: 030-7537300. De ziekmelding kan niet door jou of door jouw broers/zussen gedaan worden.

Als je ziek wordt terwijl je al op school bent, dan vraag je toestemming om naar huis te gaan en worden eerst je ouders/verzorgers gebeld. Afspraken met bijvoorbeeld dokters, fysiotherapeuten of het ziekenhuis moeten zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland worden.

Ben je voor een langere tijd ziek? Neem dan contact op met je mentor.

Adres

OPDC Utrecht
Van Lieflandlaan 117
3571 AA Utrecht

Postbus 1597
3500 BN Utrecht

030-7537300
info@opdc-utrecht.nl

Magister

Tumult

Jong 030