aanmelden

Om bij het OPDC Utrecht terecht te kunnen, heeft een leerling een advies (medium arrangement) voor het OPDC nodig. De begeleider passend onderwijs van het samenwerkingsverband Sterk VO en de orthopedagoog van het OPDC toetsen of de leerling voldoet aan de plaatsingscriteria. Als dat zo is, dan wordt een positief advies gegeven voor OPDC Utrecht. De school waar de leerling staat ingeschreven (school van inschrijving, ook wel moederschool genoemd) ontvangt een schriftelijk advies en een aanmeldingsformulier voor het OPDC. Leerlingen die nog op de basisschool zitten worden eerst ingeschreven op een reguliere middelbare school naar keuze. De school van inschrijving vraagt dan een advies aan voor OPDC Utrecht.

Als het OPDC Utrecht het inschrijfformulier en het leerling dossier heeft ontvangen, worden ouder of verzorgers en de leerling uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Adres

OPDC Utrecht
Van Lieflandlaan 117
3571 AA Utrecht

Postbus 1597
3500 BN Utrecht

030-7537300
info@opdc-utrecht.nl

Magister

Tumult

Jong 030