ziekmelden

Als uw kind vanwege ziekte of om een andere reden niet op school aanwezig kan zijn, dan dient u dit, voordat de school begint, te melden. Dit kan telefonisch bij de receptie van het OPDC Utrecht: 030-7537300. De ziekmelding kan niet door de leerling zelf of broers/zussen gedaan worden.

Als een leerling ziek wordt, terwijl hij/zij al op school is, dan vraagt uw kind toestemming om naar huis te gaan en wordt u eerst gebeld. Afspraken met bijvoorbeeld dokters, fysiotherapeuten of het ziekenhuis moeten zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland worden.

Als uw kind voor een langere tijd ziek is, raden we u aan contact op te nemen met de mentor. In de schoolgids vindt u meer informatie over afwezigheid en bijzonder verlof. In het verzuimprotocol van het OPDC kunt u meer lezen over hoe het OPDC omgaat met verzuim. 

Adres

OPDC Utrecht
Van Lieflandlaan 117
3571 AA Utrecht

Postbus 1597
3500 BN Utrecht

030-7537300
info@opdc-utrecht.nl

Magister

Tumult

Jong 030