Menu Sluiten

Aanmelden

Om toegelaten te worden op OPDC Utrecht heeft een leerling een advies voor het OPDC nodig. De begeleider passend onderwijs van  het Samenwerkingsverband Sterk VO (www.sterkvo.nl) en de orthopedagoog van OPDC Utrecht toetsen of de leerling voldoet aan de plaatsingscriteria. Als dat zo is, dan wordt een positief advies gegeven voor OPDC Utrecht. De aanmelder ontvangt dan een schriftelijk advies en een aanmeldingsformulier voor OPDC Utrecht.