Menu Sluiten

Bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit het 3de en 4de leerjaar (VMBO) en 5de leerjaar (HAVO) en de entreeopleiding MBO. De leerlingen zijn doorgestroomd vanuit de onderbouw of zijn zij-instromers vanuit het reguliere onderwijs. De zij-instromers in de bovenbouw zullen over het algemeen het diplomatraject op het OPDC volledig volgen. Een terugschakeling naar het regulier onderwijs wordt door profiel- en vakkenkeuze erg moeilijk. Er is intensief contact met de ouders/verzorgers. Wat een leerling nodig heeft om zijn of haar diploma te halen, wordt vastgesteld via het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In deze afdeling kan de leerling alle leerwegen van het VMBO volgen, met uitzondering van de gemengde leerweg. Als de leerling de bovenbouw heeft afgerond, heeft hij of zij een diploma waarmee doorstroom naar een vervolgopleiding mogelijk is.