Menu Sluiten

Een betrokken team

Het OPDC-team bestaat uit zeer betrokken mentoren, docenten en personeelsleden die de leerlingen begeleiden tijdens hun schoolloopbaan bij het OPDC.

Op het OPDC werken we in basisteams. Een basisteam bestaat uit enkele docenten/mentoren en een orthopedagoog. Samen begeleiden zij een vaste groep leerlingen. Er wordt intensief samengewerkt om de best mogelijke begeleiding te bieden.

Mentor 
Iedere leerling heeft een mentor. De mentor beschikt over alle gegevens en is contactpersoon voor de leerling en zijn ouders. Er is veel contact tussen leerling en mentor. Zo bespreken we hoe het gaat en maken we afspraken tijdens het traject. De mentor wordt ondersteund door de orthopedagoog en de kernpartners met als doel dat de leerling zich optimaal ontwikkelt.

Orthopedagoog
De orthopedagoog ondersteunt de mentor met handelingsadviezen voor de leerling. Soms wordt er een lesobservatie gedaan. De orthopedagoog is bij de leerlingbespreking aanwezig en helpt bij het opstellen van het OPP.

Conciërge en receptioniste
De conciërge zorgt ervoor dat iedereen goed aan het werk kan, door de lokalen en spullen op orde te hebben. Als er iets kapot is, dan kan dit bij hem gemeld worden. Bij de receptie kunnen leerlingen terecht voor te laat-briefjes, ziekmeldingen en praktische zaken.

Onderwijsassistent
De onderwijsassistenten ondersteunen docenten en leerlingen in de lessen, zowel bij praktijk- als bij theorievakken. Zij ondersteunen leerlingen bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden en geven waar nodig extra aandacht en instructie.

OPDC-expert
Wanneer een leerling van het OPDC wordt doorgeschakeld naar een reguliere VO-school of wordt teruggeplaatst naar de school van herkomst, wordt de OPDC-expert ingezet. Deze begeleidt de overstap van de leerling. Soms wordt de expert ingezet ter voorkoming van uitval binnen VO-scholen.

De directie
De directie bestaat uit een adjunct-directeur en een directeur. Samen zijn ze eindverantwoordelijk voor de voorziening. 

“De leerkrachten hier vind ik echt leuk, zij maken de sfeer. Daardoor ga je met plezier naar school, ook al vind je het soms lastig. Als je hulp nodig hebt dan helpen ze meteen. Ze maken altijd tijd voor je. Daardoor kreeg ik weer succeservaringen. Ze motiveren mij en zorgen ervoor dat je door blijft zetten. Ze zeggen letterlijk ‘je kan het’. Daardoor geloof ik weer in mijzelf.”
Leerling