Menu Sluiten

I-klassen

De I-klassen zijn er voor leerlingen uit het vmbo, havo en vwo die te maken hebben met angst, depressie, een stoornis (vaak aan autisme verwant), faalangst, een trauma of een laag zelfbeeld. De huidige drie groepen hebben vaste ervaren docenten, waardoor een duidelijke structuur en voorspelbaarheid gewaarborgd is. De veiligheid van de groep wordt bewaakt door een eigen afdeling met verschillende schooltijden en eigen pauzes in vergelijking met de andere leerlingen van het OPDC. Met IVIO@school (bekend o.a. van de Wereldschool) is een samenwerking aangegaan om de diverse niveaus binnen de lesgroep goed te kunnen bedienen.

Leerlingen kunnen individueel in de klas aan de slag met hun vakken. Ze worden via de computer op afstand begeleid door ervaren eerste graad docenten van IVIO@school. Deze methodiek wordt toegepast in de I-klas vmbo TL, havo en vwo. Sinds 2015 bestaat er ook een examenklas vierde leerjaar VMBO (alle leerwegen).