Menu Sluiten

Dagindeling & vakken

Inrichting van de dag

Het rooster van een leerling bestaat uit:

  • AVO (algemeen vormende vakken); vakken die gekoppeld zijn aan
    leerweg en profiel zoals Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, etc.)
  • Taal en reken onderwijs; deze lesuren worden gegeven om aan de
    taal- en rekenvaardigheden te werken. We volgen hierbij de referentieniveau’s taal en rekenen.
  • Wao; Werken aan ontwikkeling*
  • De basis*
  • Loopbaan leren*
* Dit vakgebied is gekoppeld aan specifieke ontwikkeldoelen en leerlijnen (zie onderstaande matrix) en wordt gegeven door mentoren. 
 

De lesdagen zijn van 9.00 uur tot 15.25 uur. Op dinsdag van 9.00 uur tot 12.55 uur. In het vierde leerjaar kan dit anders zijn door je vakkenpakket. Lesuren duren 45 minuten en er zijn dagelijks mentorlessen waar gewerkt wordt aan het functioneren van de klas. Klik hier voor het overzicht van de lestijden.

Tijdens elke les wordt gekeken naar jouw functioneren. Je krijgt te horen wat al goed gaat en wat nog niet. Dit doen we door middel van het werkpuntenfeedback formulier. Elk leerjaar en niveau krijgt de vakken die daarbij horen. Net zoals op alle scholen maak je toetsten tijdens de lessen over de lesstof. Soms zijn er algemene toetsen om het niveau van de leerling te volgen, voorbeelden zijn de CITO en AMN toets. Om goede resultaten te halen voor de toetsen moet je je huiswerk maken en toetsen leren. Het is fijn als je ouder je hierbij ondersteunen.