Menu Sluiten

Lesuren & vakken

Hoe ziet een dag er uit op het OPDC Utrecht? De lesdagen zijn van 8.45 tot 15.25 uur, alleen op dinsdag van 8.45 tot 12.55 uur. In het vierde leerjaar kan dit anders zijn door je vakkenpakket. Lesuren duren 45 minuten en er zijn dagelijks mentorlessen waar gewerkt wordt aan het functioneren van de klas. Klik hier voor het overzicht van de lestijden. Tijdens elke les wordt gekeken naar jouw functioneren. Je krijgt te horen wat al goed gaat en wat nog niet. Dit doen we door middel van het werkpuntenfeedback formulier. Elk leerjaar en niveau krijgt de vakken die daarbij horen.

Omdat we de weg naar alle scholen willen openhouden, volg je zo lang mogelijk een breed vakkenpakket. Nederlands krijgt veel aandacht, we vinden lezen en tekstbegrip heel belangrijk. Taal is de sleutel naar succes! De boeken krijg je van school. Voor leerlingen van leerjaar drie en vier geldt meestal dat ze de boeken zelf bestellen, hier horen leerlingen en ouders meer over tijdens het kennismakingsgesprek.

Net zoals op alle scholen maak je toetsten tijdens de lessen over de lesstof. Soms zijn er algemene toetsen om het niveau van de leerling te volgen, voorbeelden zijn de CITO en AMN toets. Om goede resultaten te halen voor de toetsen moet je je huiswerk maken en toetsen leren. Het is fijn als je ouder je hierbij ondersteunen. Als het thuis niet voldoende lukt, doe je dit op school tijdens huiswerkbegeleiding. Dit is een paar keer per week na lestijd.