Menu Sluiten

Onderbouw​

De onderbouw bestaat uit de eerste en tweede klas. De onderbouw is voor leerlingen die wel naar het voorgezet onderwijs gaan, maar voor wie nog niet duidelijk is welke ondersteuning en begeleiding zij nodig hebben. De leerling wordt vanuit het basisonderwijs wel direct bij een reguliere VO-school (ook wel de moederschool genoemd) naar keuze ingeschreven. Ook kunnen leerlingen in de loop van het eerste of tweede leerjaar uit het voorgezet onderwijs op het OPDC instromen (zij-instroom). In de onderbouw volgt de leerling een gewoon onderwijsprogramma met verschillende vakken.

Om de leerling goed op de toekomst voor te bereiden, besteden we veel aandacht aan profieloriëntatie; de leerling maakt kennis met alle richtingen waaruit gekozen kan worden. De leerling kan alles in het voor hem of jaar juiste tempo doen en krijgt veel persoonlijke begeleiding. Er is intenstief contact met de ouders en verzorgers.

De onderbouw duurt maximaal twee jaar. Als de leerling klaar is, zijn er verschillende mogelijkheden. De leerling gaat naar de reguliere VO-school waar hij of zij staat ingeschreven of stroomt door naar de bovenbouw van het OPDC Utrecht. Soms stromen leerlingen uit naar het voortgezet speciaal onderwijs, omdat een nog meer intensieve ondersteuning noodzakelijk is.