Menu Sluiten

OPDC Utrecht

Het OPDC Utrecht brengt veel deskundigheid samen in een bijzondere voorziening. Het OPDC Utrecht is een orthopedagogisch en didactisch centrum, bedoeld voor alle leerlingen uit de regio Utrecht die de aansluiting met het reguliere voortgezet onderwijs (VO) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dreigen te verliezen of al verloren hebben. Op het OPDC Utrecht gaan leerlingen samen met deskundige begeleiders en docenten aan de slag om de schoolloopbaan in te vullen of weer op de rails te krijgen. Wij bieden een passende leeromgeving met maatwerk. Elke leerling krijgt een persoonlijk, didactisch programma, passend bij zijn of haar talenten, behoeften en mogelijkheden. We begeleiden iedere leerling naar een school, een diploma of werk.

Om toegelaten te worden op het OPDC Utrecht heeft een leerling een advies voor het OPDC nodig. Het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband Sterk VO toetst of de leerling voldoet aan de plaatsingscriteria. Als dat zo is, dan geeft het Loket een positief advies voor het OPDC Utrecht en ontvangt de aanmelder een schriftelijk advies en een aanmeldingsformulier voor het OPDC.