Menu Sluiten

Over OPDC Utrecht

OPDC Utrecht is een tussenvoorziening voor leerlingen die de aansluiting met het regulier onderwijs tijdelijk niet of niet meer kunnen maken. Vaak omdat ze met veel meer dan leren belast zijn en niet voldoende hebben aan de ondersteuning in het reguliere onderwijs.

Het OPDC biedt onderwijs en ondersteuning die aansluiten bij de behoeften van leerlingen en zoekt mét leerlingen en ouders naar de best passende onderwijsplek na een verblijf op het OPDC. Daarna stromen leerlingen terug of door naar vervolgonderwijs op een reguliere of speciale school, naar werk of naar een combinatie van die twee. De verblijfsduur is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig, tot een maximum van twee jaar. Leerlingen die naar het OPDC gaan, blijven
ingeschreven op een moederschool.

Begeleiding
We zijn een kleinschalige voorziening en investeren in de relatie. Er zijn veel contactmomenten met de mentor, zodat wij echt weten hoe het met de leerling gaat. Wij geven ze vaardigheden mee om succeservaringen op te doen en zelfvertrouwen op te bouwen. 

Welzijn
Het OPDC werkt met de schoolbrede aanpak Positive Behavior Support (PBS). Deze aanpak richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Wij geven leerlingen positieve feedback op gewenst gedrag. Hierdoor ontstaat er een klimaat van vertrouwen waarin het voor de leerling veilig is om vaardigheden te oefenen en te versterken.

Om toegelaten te worden op het OPDC Utrecht heeft een leerling een advies voor het OPDC nodig. Het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband Sterk VO toetst of de leerling voldoet aan de plaatsingscriteria. Als dat zo is, dan geeft het Loket een positief advies voor het OPDC Utrecht en ontvangt de aanmelder een schriftelijk advies en een aanmeldingsformulier voor het OPDC.

"Op het OPDC staat de leerling echt oprecht centraal. Wij vragen de leerling om mee te denken. Waar loop je op vast? Waar kunnen wij je mee helpen? Wij vertellen niet wat iemand moet doen, maar maken ze eigenaar van hun probleem; daar zit onze kracht."
Docent