Menu Sluiten

Ouders

Het OPDC Utrecht heeft veel contact met ouders/verzorgers. Zij zijn voor ons belangrijke partners. We betrekken ze zoveel mogelijk bij het onderwijs; zowel voor, tijdens als na schooltijd. Door deze samenwerking willen we ervoor zorgen dat de leerling goed, passend onderwijs krijgt en zich goed ontwikkelt. Dat betekent ook: wederzijdse verplichtingen en elkaar aanspreken. We betrekken ouders/verzorgers bij de intake en we overleggen regelmatig hoe het met hun kind gaat en welke nieuwe stappen er gezet kunnen worden. Ouders/verzorgers kunnen voor vragen altijd terecht bij de mentor van hun kind.

Een schooljaar is opgedeeld in drie periodes. Elke periode sluiten we af met een rapport. Daarnaast wordt iedere 8 weken het handelingsplan geëvalueerd en bijgesteld. Zo zijn er 5 oudercontactmomenten met gesprekken van 40 minuten in het schooljaar vastgelegd, waarin de rapportage door de mentor met de ouders/verzorgers en de leerling wordt besproken. Tevens presenteert de leerling zijn vooruitgang aan zijn ouders/verzorgers.