Menu Sluiten

Ouders

Het OPDC Utrecht heeft veel contact met ouders/verzorgers. Zij zijn voor ons belangrijke partners. We betrekken ze zoveel mogelijk bij het onderwijs; zowel voor, tijdens als na schooltijd. Door deze samenwerking willen we ervoor zorgen dat de leerling goed, passend onderwijs krijgt en zich goed ontwikkelt. Dat betekent ook: wederzijdse verplichtingen en elkaar aanspreken. We betrekken ouders/verzorgers bij de intake en we overleggen regelmatig hoe het met hun kind gaat en welke nieuwe stappen er gezet kunnen worden. Ouders/verzorgers kunnen voor vragen altijd terecht bij de mentor van hun kind.

Een schooljaar is opgedeeld in vijf periodes. Elke periode starten we met een trajectbespreking. Dit is een lesvrije dag voor de leerlingen. 3 keer per jaar wordt het handelingsplan geëvalueerd en bijgesteld. Leerling en ouders worden dan uitgenodigd voor een gesprek van 40 minuten waarin de ontwikkeling van de leerling aan de hand van het OPP wordt besproken.