Menu Sluiten

Vraag en antwoord

Wij willen een voorziening zijn waar jij je welkom voelt. We weten heel goed dat het soms niet gemakkelijk voor je was op je vorige school en dat je misschien liever daar zou blijven. Toch gaan wij ontzettend ons best doen om samen met jou je schoolloopbaan weer op de rails te krijgen.

Iedereen volgt op het OPDC Utrecht een programma dat uiteindelijk tot een normaal diploma leidt, waarmee je gewoon terecht kan in het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Het niveau van het diploma wordt bepaald door jouw mogelijkheden.

Ja, je krijgt bij ons gewone vakken, soms saai, soms leuk en soms boeiend. De inhoud van de vakken wordt bepaald door het niveau en leerjaar waar je in zit, dat is op elke school zo. Het enige verschil is dat je bij ons extra ondersteund wordt. Het doel is dat je zo snel mogelijk op de school zit waar jij succesvol kan zijn.

Dat verschilt per leerling. Soms is na een paar maanden duidelijk met welke ondersteuning je weer terug kan naar je moederschool, soms blijf je bij ons tot en met het examen. Dat hangt ervan af wat jij nodig hebt en waar dat het beste aangeboden kan worden. Het verblijf bij ons is zo kort als het kan en zo lang als nodig.  Dit is nooit langer dan twee jaar.

Alleen leerlingen met een advies voor het OPDC Utrecht (medium arrangement) worden toegelaten. De school waar de leerling bij staat ingeschreven (moederschool) doet hiervoor een aanvraag bij het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband Sterk VO. Als de leerling nog op de basisschool zit, wordt hij eerst ingeschreven op een middelbare school naar keuze. Het Loket Passend Onderwijs toetst of de leerling voldoet aan de plaatsingscriteria. Als dit het geval is, ontvangen ouders/verzorgers een inschrijfformulier via de school van inschrijving. Als dit formulier en het leerling dossier bij het OPDC Utrecht binnen is, worden de leerling en ouders/verzorgers uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op het OPDC Utrecht.

Bij ons op het OPDC werken voornamelijk docenten. Die docenten hebben er bewust voor gekozen om te werken met leerlingen met wie het op een reguliere school niet goed ging. Je hebt ook te maken met de conciërges, jongerenwerkers, klassenassistenten, orthopedagogen en directeuren. Deze mensen zijn er om je te ondersteunen en begeleiden.