Menu Sluiten

Werkwijze

Als een leerling wordt verwezen naar het OPDC wordt er een ontwikkelperspectiefplan (OPP) gemaakt samen met de zogenaamde moederschool. Bij de start maken we vanuit het OPP afspraken waaraan we gaan werken.

Dit doen we op het gebied van onderwijs en het vakkenpakket, maar ook op het gebied van ondersteuning en ontwikkeling. Onze kernpartners denken ook mee over onderwerpen als gezondheid, veiligheid, verzuim, vrije tijd en thuissituatie.

Diverse leerwegen en profielen
Het OPDC biedt een tijdelijke onderwijsplek voor leerlingen van diverse leerwegen en profielen:

  • Vmbo bb/kb    leerjaren 1 t/m 4 met mogelijkheid tot examen in het profiel Dienstverlening en Producten.
  • Vmbo tl            leerjaren 1 t/m 4 profiel Zorg & Welzijn en Economie.
  • Havo                 leerjaren 1 t/m 4.
  • Vwo                  leerjaren 1 t/m 3.

Bij het OPDC worden de lessen door onze docenten gegeven. Afhankelijk van het vakkenpakket van de leerling maken we ook gebruik van IVIO@school (onderwijs op afstand) onder begeleiding van onze docenten. Daardoor zijn wij in staat om de vakkenpakketten zo aan te bieden dat aansluiting op en terugkeer naar de moederschool altijd mogelijk is.

Groepsindeling op maat
De diversiteit van onderwijs en ondersteuning vraagt om groepsindeling op maat. Het OPDC vindt het belangrijk dat leerlingen de juiste ondersteuning krijgen zodat zij tot leren en ontwikkeling komen. De groepen worden samengesteld op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.

Zo zijn er groepen met meer internaliserende of externaliserende ondersteuningsvragen. Bij het examenjaar lopen deze groepen meer door elkaar heen, om de leerling ook goed voor te bereiden op de overstap naar het MBO. De groepen zijn gekoppeld aan basisteams van mentoren. In dit schooljaar werken we vanuit;

  • een basisteam I (internaliserend) voor leerjaar 1 t/m 4 vmbo en havo;
  • een basisteam E (externaliserend) voor leerjaren 1 t/m 3 vmbo en havo;
  • het examenteam voor leerjaar 4 (vmbo bb/kb/tl).

Verschillende ontwikkelgebieden
Het OPDC zet in op ontwikkeling op het gebied van: 
1. zelfsturing met betrekking tot impulsiviteit en aandacht;
2. zelfsturing met betrekking tot het leren;
3. zelfbewustzijn en reflectie; 
4. sociale interacties.

Deze vier ontwikkelgebieden zijn gekoppeld aan het ontwikkelperspectiefplan (OPP) van de leerling. Hier zijn 15 leerlijnen aan verbonden. Vanuit deze lijnen kiest de leerling per periode, in afstemming met zijn mentor, de punten waar hij in die periode aan gaat werken. 

Mentor
Elke leerling krijgt een vaste begeleider, een mentor, toegewezen. Deze mentor beschikt over alle gegevens en is de contactpersoon en het aanspreekpunt voor de leerling en voor de ouders/verzorgers. De mentor bespreekt regelmatig met de leerling hoe het gaat en maakt afspraken tijdens het traject. Als dat nodig of gewenst is, schakelt de mentor in overleg anderen in.

Positive Behaviour Support (PBS)
Op school proberen we je duidelijk te maken wat er precies van je wordt verwacht. Dit hoor je in de lessen en kun je zien op de foto’s in de school. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op onze gemeenschappelijke waarden: betrokkenheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en rust. We hopen je vaak te kunnen belonen omdat het je lukt om aan de gedragsverwachtingen te voldoen. Wij doen dat veel liever dan je aanspreken als je iets niet goed doet. Wanneer je iets niet goed doet, spreken we je aan en bieden we je een keuze. Houd jij je dan nog niet aan de gedragsverwachting dan volgt er een consequentie. Daarna mag je gewoon weer meedoen en het opnieuw proberen. Deze manier van werken heet: positive behaviour support.

Nazorg
Leerlingen stromen bij ons nooit uit met alleen maar een diploma, maar ook met een concreet plan waarin staat wat zij gaan doen als het traject klaar is. De zorg en begeleiding van het OPDC Utrecht stopt niet als een leerling uitstroomt naar werk of een vervolgopleiding. Leerlingen worden warm overgedragen en nazorg wordt naar behoefte ingepland

“Sommige ouders of leerlingen zien de tussenstap op OPDC als falen, dat is jammer. Wij laten de leerlingen en ouders inzien dat het gaat om het type onderwijs dat op dat moment bij je past. Dat OPDC een logische keuze is. Een school waar je weer succeservaringen opdoet en met plezier naartoe gaat. Iedere leerling heeft zijn eigen plan en wordt ondersteund op de manier die tot het beste resultaat leidt.
De ontwikkeling die leerlingen in korte tijd doormaken, is mooi om te zien. Het inzicht geven dat OPDC geen falen is, maar de sleutel tot succes geeft mij veel energie.”
Docent