Menu Sluiten

Werkwijze

Het OPDC Utrecht is op de eerste plaats een onderwijsvoorziening. De opdracht is om de leerling tussen 3 maanden en 2 jaren terug te schakelen naar het reguliere onderwijs. Iedere leerling heeft zijn eigen plan en wordt ondersteund op de manier die tot het beste resultaat leidt. Op het OPDC staat werken aan de toekomst centraal. Een diploma is belangrijk, maar een diploma in een vak dat je niet leuk vindt, heeft niet zoveel waarde. Uitvinden wat de leerling wil en kan en een leerling voorbereiden op zijn eigen toekomst is waar het echt om gaat. Dat kan betekenen dat een leerling teruggaat naar de school van herkomst, dat er een goede bovenbouw wordt gezocht of dat een diploma wordt behaald. In het schoolondersteuningsplan is meer terug te lezen over de ondersteuningsmogelijkheden op het OPDC.

Mentor
Elke leerling krijgt een vaste begeleider, een mentor, toegewezen. Deze mentor beschikt over alle gegevens en is de contactpersoon en het aanspreekpunt voor de leerling en voor de ouders/verzorgers. De mentor bespreekt regelmatig met de leerling hoe het gaat en maakt afspraken tijdens het traject. Als dat nodig of gewenst is, schakelt de mentor in overleg anderen in.

Positive Behaviour Support (PBS)
Op school proberen we je duidelijk te maken wat er precies van je wordt verwacht. Dit hoor je in de lessen en kun je zien op de foto’s in de school. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op onze gemeenschappelijke waarden: betrokkenheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en rust. We hopen je vaak te kunnen belonen omdat het je lukt om aan de gedragsverwachtingen te voldoen. Wij doen dat veel liever dan je aanspreken als je iets niet goed doet. Wanneer je iets niet goed doet, spreken we je aan en bieden we je een keuze. Houd jij je dan nog niet aan de gedragsverwachting dan volgt er een consequentie. Daarna mag je gewoon weer meedoen en het opnieuw proberen. Deze manier van werken heet: positive behaviour support.

Nazorg
Leerlingen stromen bij ons nooit uit met alleen maar een diploma, maar ook met een concreet plan waarin staat wat zij gaan doen als het traject klaar is. De zorg en begeleiding van het OPDC Utrecht stopt niet als een leerling uitstroomt naar werk of een vervolgopleiding. Leerlingen worden warm overgedragen en nazorg wordt naar behoefte ingepland.